"خدا" از یاد نبر از سکوت کردن "خدا" بترس چرا که خبر می دهد از در راه بودن طوفان سهمگین.

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال

من سال هاست به یقین رسیدم نه ثروت کار ساز است نه شهرت :
در جلوگیری کردن از مرگ، در جلوگیری کردن افشا شدن حقایق کار ساز است
و نه ضامن خوشبخت شدن و عاقبت شدن آدم هاست.
تا هستی در این دنیا دل نبند به اموال در دنیا، کیسه برای خودت ندوز برای به دست آوردن اموال کسی.
دنیا برای خود قانونی دارد که آن را "خدا" وضع کرده است و خودش هم شاهد و ناظر اعمال و رفتار تمام آفریده هایش است.
باری به هر جهت عمل نکن. دست به عملی نزن که نتوانی پیش "خدا" جمع کنی.
"خدا" در تمام وجود موجودات زنده اش است چه دین دار چه بی دین و مذهب.
کسی را به خاطر فقر مالی، بی دین و مذهب بودن، بی سوادی حقیر نکن حتی با نگاه کردن.
مطمئن باش "خدا" عمل بسیار سنگینی انجام می دهد وقتی به خشم آید. از سکوت کردن "خدا" بترس چرا که خبر می دهد از در راه بودن طوفان سهمگین.

"شبنم شانی زاده اصلی"


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها